700 شانه تراکم 3000- 8 رنگ پلي استر

700 شانه تراکم 3000- 8 رنگ پلي استر

پلي استر

          ابعاد 

0.5x0.8 - 0.5x0.9 - 1x1.50 - 1x2 
1x3 - 1x4 - 1.5x2.25 - 2x3 
3x2- 2.5x3.5 - 3x4

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

  • رنگ بندی لاکی, پیازی, آبي زنگاري, كرم آبي زنگاري
  • تعداد رنگ 8 رنگ
  • جنس پلي استر

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

  • رنگ بندی مشکی
  • تعداد رنگ 8 رنگ
  • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

  • رنگ بندی لاکی, پیازی, سبز آبي, مشكي روناسي
  • تعداد رنگ 8 رنگ
  • جنس پلي استر

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

  • رنگ بندی کرم, بنفش, سبز آبي
  • تعداد رنگ 8 رنگ
  • جنس پلي استر